අපගේ සේවාවන්


සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්රශස්තකරණය (SEO)?

SEO - මේ මොකක්ද යන ගැටලුව සෑම කෙනෙකුටම තියෙන ප්රශ්නයක්. සරලව කියනවානම් SEO කියන්නේ ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් ගූගුල් වැනි සෙවුම් යන්ත්ර වල මුල් පිටුවේ හෝ මුලින්ම රඳවා ගැනීමට කරනු ලබන කාර්යයක්.

ගූගල් වැනි සෙවුම් යන්ත්ර වල ඔබ සොයනු ලබන ඕනෑම වචනයකට හෝ වචන කිහිපයකට ඊට අදාළ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය සොයා දීම ගූගුල් වල කාර්යය වනු අතර එතුලට ඔබගේ වෙබ් අඩවිය ඇතුලත් කරවීමට දරන ව්යායාමය මේ යැයි කීවොත් නිවැරදියි.

ඔබ අන්තර් ජාලය ප්රධාන කරගත් වෙළඳාමක් කරනු ලබන කෙනෙකු නම් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය SEO කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා.

මේ මගින් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සෙවුම් යන්ත්ර තුල මුදල් නොගෙවාම ස්ථාන ගත කිරීම සිදු කල හැකි වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනු ලබන්නන් සෙවුම් යන්ත්ර වල පළමු පිටෙන් ඔබ්බට ගමන් කරන්නේ බොහෝ කළාතුරකින්. මේ හේතුවෙන් SEO කිරීම මගින් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සෙවුම් යන්ත්ර වල මුල් පිටුවේ රැඳවීම ඉතා වැදගත් වෙනවා.

ට්රිලියන 60කට අධික සංක්යාවක් වෙබ් පිටු ලොවපුරා විසිරී ඇති අතර ඔබගේ වෙබ් අඩවිය පළමු පිටුවට ගෙන් ඒම කොතරම් අසීරු කාර්යයක් දැයි සිතා බැලීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ගූගල් වැනි සෙවුම් යන්ත්ර, දෙසීයකට ආසන්න සුදුසුකම් සොයා බැලීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ වෙබ් අඩවිය මෙලෙස ඔවුනගේ සෙවුම් යන්ත්රයේ ස්ථාන ගත කරනු ලබනවා.

අප ආයතනය මෙම මහඟු අසීරු කාර්යය කිරීමට සුදානම් වී ඇති අතර, ඔබට අවශ්ය දෑ පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමෙන් අපගේ සහාය ඔබට ලබාගත හැකි බව මතකයේ තබා ගන්න.

කරුණාකර සියලුම විමසීම් සඳහා අපගේ සම්බන්දීකරන පිටුවට පිවිසෙන්න.


කොහොමද ගූගල් අන්තර් ජාල වෙබ් අඩවි සෙවීම් කරයුතු කරන්නේ ?
ඔබේ අන්තර්ජාල පිටුවෙහි හොඳම ඉඟි පද ඝනත්වය සැලසුම් කරන්න.
ඉඟි පද ශ්රේණිගත කිරීම තේරුම් ගැනීමට ඔබේම වෙබ් අඩවිය පරික්ෂා කිරීම
Need to know more?
Need to know more?